17 października 2015 roku w Parku Wolności odbyło się otwarcie PZU Tras Zdowia.

Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak podziękował wszystkim organizacjom, które przyczyniły się do powstania Tras Zdrowia (m.in. LZS Kotwica Brzeg).

«@B

Po wręczeniu podziękowań Burmistrz wraz z zaproszonymi gośćmi udali się na PZU Trasy Zdrowia, by przetestować nowopowstałe urządzenia. Każdy z uczestników brał udział w losowaniu nagród ufundowanych przez firmę PZU.

Âcie¬ki 111 DSC09858 11

@B

@B

 

DSC09887 11

G@B

b@B

@B

@B

@B

@B

ú@B

@B

@B

@B

DSC09932 11

O@B

O@B

@B

@B

@B

@B

n@B

n@B

Œ@B

Œ@B

«@B

«@B

n@B

n@B

DSC09968 11

O@B

O@B

ú@B

ú@B