ZAWODY RODZINNE

IV PIKNIK LEKKOATLETYCZNY

11czerwca2017r.

STADION MIEJSKI W BRZEGU

REGULAMIN

 

 • 1

 

Termin :11 czerwca 2017 r. od godz. 11:00 – 15:00

Miejsce : Stadion Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzegu

 1. Sportowa 1

Zawody Rodzinne są elementem współzawodnictwa rekreacyjno-sportowego w ramach IV Pikniku Lekkoatletycznego.

Głównymi organizatorami zawodów są: Gmina Brzeg, LZS Klub Lekkoatletyczny Kotwica Brzeg.

 

 Celem zawodów jest upowszechnianie sportu i rekreacji oraz zawodów lekkoatletycznych, w których mogą uczestniczyć całe rodziny.

Zawody rozgrywane są pod patronatem honorowym Burmistrza Brzegu – Jerzego Wrębiaka.

 

 • 3

 Zawody składają się z 3 konkurencji, w których rodzice z dzieckiem jako jedna drużyna rywalizuje z innymi„Rodzinami”. Po zarejestrowaniu w biurze zawodów, Rodzina otrzymuje „kartę uczestnictwa”, z którą udają się na poszczególne konkurencje (w dowolnej kolejności).

Po zakończeniu 3 konkurencji Rodzina zdaje do biura zawodów „kartę uczestnictwa”. Ok. godz. 15:30, po podliczeniu punktów następuje dekoracja najlepszych Rodzin oraz losowanie nagród wśród wszystkich uczestników „Zawodów Rodzinnych”.

 

 • 4

 Warunki uczestnictwa i zgłoszenia:

W zawodach uczestniczyć mogą Rodziny, które:

– dokonają rejestracji oraz opłacą wpisowe w wysokości 35,00zł na konto :

LZS KL Kotwica Brzeg

 1. Armii Krajowej 10/3

49-300 Brzeg

Bank BGŻ Paribas: 74203000451110000003073770

Tytułem : ZAWODY RODZINNE : imię nazwisko Rodzica

lub w dniu 11.06.2017 w biurze zawodów (jeżeli pozostaną wolne miejsca).

Zgłoszenia do Zawodów Rodzinnych przyjmowane są bezpośrednio przez Organizatora

Głównego poprzez formularz zgłoszeniowy załącznik nr 1 zawody rodzinne wypełniony i wysłany na adres :

 

piknikbrzeg@wp.pl

 

lub wypełniony w biurze zawodów w dniu 11 czerwca 2017r. w godz. od 10:00 do 13:00

wraz z dowodem wpłaty za „Zawody Rodzinne”.

Organizator wyznacza limit 120 „Rodzin” biorących udział w zawodach.

(O zapisie do zawodów decyduje kolejność wpływu e-maila z pełną dokumentacją wymaganą przez organizatora)

Zapisy trwają do 08 czerwca 2017r (czwartek). Po tym terminie rejestracja możliwa będzie tylko w biurze zawodów 11.06.2017r. (jeżeli pozostaną wolne pakiety startowe).

W skład drużyny w „Zawodach Rodzinnych” wchodzą:

– Rodzice (mama + tata lub jeden z rodziców)

– dziecko.

Warunkiem uczestnictwa w „Zawodach Rodzinnych jest przyklejony numer startowy na koszulce, który otrzymacie Państwo w pakiecie startowym. Brak numeru startowego powoduje nie dopuszczenie do danej konkurencji.

Wszyscy uczestnicy otrzymają pakiety startowe.

 

 • 5

Konkurencje:

 1. Biegowe: sztafeta bieg z przeszkodami (dziecko 40m – rodzic 60m) razem 100m [czas];
 2. Skoczne: skok w dal z miejsca – obunóż (każdy z uczestników – 2 skoki) [suma odległości rodzica i dziecka];
 3. Rzutowe (dziecko rzut piłką tenisową (do lat 9) lub vortexem (od 10 lat) – rodzic rzut oszczepem piankowym – 2 próby ) [suma najlepszego wyniku rodzica i dziecka];

 

 • 6

 Kategorie wiekowe:

 1. Rodzice + dziecko do 6 lat [ur. 2011 i młodsi]
 2. Rodzice + dziecko od 7 do 8 lat [ur. 2010 – 2009]
 • Rodzice + dziecko od 9 do 10 lat [ur. 2008 – 2007]
 1. Rodzice + dziecko (chłopiec) od 11 do 12 lat [ur. 2006 – 2005]
 2. Rodzice + dziecko (dziewczyna) od 11 do 12 lat [ur. 2006 – 2005]

 

 • 7

 Klasyfikacja :

 1. Trzy najlepsze Rodziny we wszystkich kategoriach wiekowych wyróżnione ostaną statuetkami,                    dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.
 2. Wszyscy uczestnicy Zawodów Rodzinnych, którzy ukończyli wszystkie konkurencje wezmą udział w losowaniu nagród rzeczowych. Losowanie nagród odbędzie się po zakończeniu dekoracji Zawodów Rodzinnych.

Obecność uczestników na losowaniu nagród jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności wylosowanej Rodziny nagrodę otrzymuje kolejna wylosowana Rodzina. Podstawą otrzymania nagrody jest okazanie numeru startowego.

 

 • 8

 Każdy uczestnik oświadcza, iż zna regulamin i zobowiązuje się, że startuje na własną odpowiedzialność. Zakłada się, że tym samym składa stosowne oświadczenie i posiada odpowiednie zaświadczenie lekarskie zezwalające na start w zawodach. Przyjmujemy, że zawodnicy nieletni posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach.

 

 • 9

 Pozostałe kwestie regulaminowe rozstrzyga Komisja LZS KL Kotwica Brzeg.

 

 

                                               Organizator