ZAWODY RODZINNE

I I I

PIKNIK LEKKOATLETYCZNY

                             05 czerwca 2016r.                            

 

 REGULAMIN ZAWODY RODZINNE

 załącznik nr 1

 • 1

 

Termin : 05 czerwca 2016 r. od godz. 11:00 – 15:00

Miejsce : Stadion Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzegu ul.Sportowa 1

Zawody Rodzinne są elementem współzawodnictwa rekreacyjno-sportowego w ramach III Pikniku Lekkoatletycznego.

Głównymi organizatorami zawodów są: Gmina Brzeg ,LZS Kotwica Brzeg, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu.

 

 

Celem zawodów jest upowszechnianie sportu i rekreacji oraz zawodów lekkoatletycznych, w których mogą uczestniczyć całe rodziny. Zawody rozgrywane są pod Patronatem Burmistrza Brzegu – Jerzego Wrębiaka.

 

 • 3

 

Zawody składają się z 5 konkurencji, w których rodzic  z dzieckiem jako jedna drużyna rywalizuje z innymi „Rodzinami”. Po zarejestrowaniu w biurze zawodów, Rodzina otrzymuje „kartę uczestnictwa”, z którą udają się na poszczególne konkurencje (w dowolnej kolejności).

Po zakończeniu 5 konkurencji Rodzina zdaje do biura zawodów „kartę uczestnictwa”. Ok. godz. 16:00, po podliczeniu punktów następuje dekoracja najlepszych Rodzin oraz losowanie nagród wśród wszystkich uczestników „Zawodów Rodzinnych”.

 

 • 4

 Warunki uczestnictwa i zgłoszenia:

W zawodach uczestniczyć mogą Rodziny, które :

– dokonają rejestracji oraz opłacą wpisowe w wysokości 35,00zł na konto :

LZS KL Kotwica Brzeg

Ul. Skłodowskiej 2/12

49-300 Brzeg

Bank BGŻ Paribas: 74203000451110000003073770

Tytułem : ZAWODY RODZINNE : imię nazwisko Rodzica

lub w dniu 05.06.2016 w biurze zawodów.

Zgłoszenia do Zawodów Rodzinnych przyjmowane są bezpośrednio przez Organizatora Głównego poprzez formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) wypełniony i wysłany na adres :

 

piknikbrzeg@wp.pl

 

lub wypełniony w biurze zawodów w dniu 05 czerwca 2016r. w godz. od 10:00 do 13:00.

Organizator wyznacza limit 120 „Rodzin” biorących udział w zawodach.

Pierwsze 100 Rodzin, które opłacą wpisowe oraz wypełnią formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) otrzyma od organizatora koszulki okolicznościowe.

Wszyscy uczestnicy otrzymają pakiety startowe.

 5

Konkurencje:

 1. Biegowe : sztafeta bieg z przeszkodami (dziecko 40m – rodzic 60m) razem 100m [czas];
 2. Skoczne : skok w dal (każdy z uczestników – 2 próby) [suma  najlepszych odległości rodzica i dziecka];
 3. Rzutowe (dziecko rzut piłką tenisową (do lat 6) lub vortexem (od 7lat) – rodzic rzut oszczepem piankowym – 3 próby ) [suma najlepszego wyniku rodzica i dziecka];
 4. Strzelanie z łuku (każdy z uczestników 3 próby w różnych odległościach od tarczy) [suma wszystkich trafień]
 5. Celność : strzelanie z broni ASG do tarczy – 4 prób każdy z uczestników) [suma wszystkich trafień]

 

 • 6

 

Kategorie wiekowe:

 1. Rodzic + dziecko do 6 lat [ur. 2010 i młodsi]
 2. Rodzic + dziecko od 7 do 8 lat [ur. 2009 – 2008]
 • Rodzic + dziecko od 9 do 10 lat [ur. 2007 – 2006]
 1. Rodzic + dziecko (chłopiec) od 11 do 12 lat [ur. 2005 – 2004]
 2. Rodzic + dziecko (dziewczyna) od 11 do 12 lat [ur. 2005 – 2004]

 

 • 7

 

Klasyfikacja :

 1. Trzy najlepsze Rodziny w kategoriach wiekowych wyróżnione będą statuetkami, dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.
 2. Wszyscy uczestnicy Zawodów Rodzinnych, którzy ukończyli wszystkie konkurencje wezmą udział w losowaniu nagród rzeczowych. Losowanie nagród odbędzie się po zakończeniu dekoracji Zawodów Rodzinnych.

Obecność uczestników na losowaniu nagród jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności wylosowanej Rodziny nagrodę otrzymuje kolejna wylosowana Rodzina. Podstawą otrzymania nagrody jest okazanie numeru startowego.

 

 •  8

 

Każdy uczestnik oświadcza, iż zna regulamin i zobowiązuje się, że startuje na własną odpowiedzialność. Zakłada się, że tym samym składa stosowne oświadczenie i posiada odpowiednie zaświadczenie lekarskie zezwalające na start w zawodach. Przyjmujemy, że zawodnicy nieletni posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach.

 

 • 9

 

Pozostałe kwestie regulaminowe rozstrzyga Komisja LZS KL Kotwica Brzeg.

 

 

                                               Organizator