Czwartki Lekkoatletyczne to cykl zawodów dla dzieci

szkół podstawowych.

Każde dziecko ma prawo do startu w dwóch konkurencjach,

biegowej: 60m, 300, 600m (dziewcząt), 1000m (chłopców)

oraz technicznej : skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową.

TERMINY BRZEG :

Stadion Miejski w Brzegu ul. Sportowa 1

25.03.2017 (SOBOTA)

01.04.2017 (SOBOTA)

08.04.2017 (SOBOTA)

29.04.2017 (SOBOTA)

11.05.2017 (CZWARTEK)

27.05.2017 (SOBOTA) FINAŁ MIEJSKI

ROZPOCZĘCIE GODZ. 10:00

KONTAKT : ŁUKASZ PAŃKOWSKI 788318330 LUB ROMAN ZOK 507079787