Od października 2017 roku do kwietnia 2018 składki członkowskie wzrosną o 5zł od osoby.

Opłata związana jest z opłatami za halę sportową.

Prosimy o terminowe wpłaty.