BIURO ZAWODÓW (ul. Oławska 2, hala sportowa MOSiR – wejście od parku) czynne :

piątek 12.04.2019r. – 18:00 – 20:00

sobota 13.04.2019r. – 15:00 – 19:30

Na hali znajdować się będzie lista zawodników w kolejności alfabetycznej z przypisanym numerem startowym.

Odbieranie pakietów będzie odbywać się według numeru startowego.

W czasie weryfikacji należy przedstawić DOWÓD OSOBISTY, a dla kategorii SŁUŻB MUNDUROWYCH dokument potwierdzający przynależność do służb mundurowych.

Upoważnienie do odbioru pakietu startowego znajduje się na stronie www.kotwicabrzeg.pl – zakładka 4 Nocna Dycha