ZAWODY RODZINNE

ADIENT PIKNIK LEKKOATLETYCZNY

Z OKAZJI DNIA DZIECKA

05 czerwca 2022r.  

REGULAMIN

 

 • 1

 Termin : 05 czerwca 2022 r. od godz. 11:00 – 15:00

Miejsce : Stadion Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzegu

ul. Sportowa 1

Zawody Rodzinne są elementem współzawodnictwa rekreacyjno-sportowego w ramach ADIENT Pikniku Lekkoatletycznego.

Organizatorem zawodów jest LZS Klub Lekkoatletyczny Kotwica Brzeg. Sponsorem głównym jest Adient Commercial Seating.

 

 Celem zawodów jest upowszechnianie sportu i rekreacji oraz zawodów lekkoatletycznych, w których mogą uczestniczyć całe rodziny.

 

 • 3

 Zawody składają się z 4 konkurencji, w których rodzic z dzieckiem jako jedna drużyna rywalizuje z innymi „Rodzinami”. Po zarejestrowaniu w biurze zawodów, Rodzina otrzymuje „kartę uczestnictwa”, z którą udają się na poszczególne konkurencje (w dowolnej kolejności).

Po zakończeniu 4 konkurencji Rodzina zdaje do biura zawodów „kartę uczestnictwa”, najpóźniej do godziny 14:00. Ok. godz. 15:00, po podliczeniu punktów następuje dekoracja najlepszych Rodzin oraz losowanie nagród wśród wszystkich uczestników „ADIENT Zawodów Rodzinnych”.

 

 • 4

 Warunki uczestnictwa i zgłoszenia:

W zawodach uczestniczyć mogą Rodziny, które :

– dokonają rejestracji w biurze zawodów oraz opłacą wpisowe (przeznaczone na cel charytatywny) w wysokości 30,00zł w dniu 05.06.2022 w biurze zawodów.

Zgłoszenia do Zawodów Rodzinnych przyjmowane są bezpośrednio przed zawodami od godz. 10:00 w budynku głównym Stadionu Miejskiego w Brzegu.

Organizator wyznacza limit 120 „Rodzin” biorących udział w zawodach.

120 Rodzin, które opłacą wpisowe oraz wypełnią formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) otrzyma od organizatora koszulki okolicznościowe.

Wszyscy uczestnicy otrzymają pakiety startowe od głównego sponsora firmy Adient Commercial Seating.

 

 • 5

Konkurencje:

 1. Biegowe : bieg sztafetowy z przeszkodami (dziecko 40m – rodzic 60m) razem 100m [czas];
 2. Skoczne : skok w dal obunóż z miejsca 2 x dziecko + 2 x rodzic [suma odległości rodzica i dziecka = 4 skoki];
 3. Rzutowe (dziecko rzut piłką tenisową (do lat 6) lub vortexem (od lat 7) – rodzic rzut oszczepem piankowym – 3 próby ) [suma najlepszego wyniku rodzica i dziecka];
 4. Celność : rzut kółkiem do celu.

 

 • 6

 Kategorie wiekowe:

 1. Rodzic + dziecko do 6 lat [ur. 2016 i młodsi]
 2. Rodzic + dziecko od 7 do 8 lat [ur. 2015 – 2014]
 • Rodzic + dziecko od 9 do 10 lat [ur. 2013 – 2012]
 1. Rodzic + dziecko (chłopiec) od 11 do 12 lat [ur. 2011 – 2010]
 2. Rodzic + dziecko (dziewczyna) od 11 do 12 lat [ur. 2011 – 2010]

 

 • 7

 Klasyfikacja :

 1. Trzy najlepsze Rodziny w kategoriach wiekowych wyróżnione będą, dyplomami oraz statuetkami.
 2. Wszyscy uczestnicy Zawodów Rodzinnych, którzy ukończyli wszystkie konkurencje wezmą udział w losowaniu nagród rzeczowych. Losowanie nagród odbędzie się po zakończeniu dekoracji ADIENT Zawodów Rodzinnych.

Obecność uczestników na losowaniu nagród jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności wylosowanej Rodziny nagrodę otrzymuje kolejna wylosowana Rodzina. Podstawą otrzymania nagrody jest okazanie numeru startowego.

 

 • 8

 Każdy uczestnik oświadcza, iż zna regulamin i zobowiązuje się, że startuje na własną odpowiedzialność. Zakłada się, że tym samym składa stosowne oświadczenie i posiada odpowiednie zdrowie zezwalające na start w zawodach. Przyjmujemy, że zawodnicy nieletni posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach.

 

 • 9

 Pozostałe kwestie regulaminowe rozstrzyga Komisja LZS KL Kotwica Brzeg.

 

                                               Organizator