17692288_1361992850505489_1493428198_o

Trasa biegu będzie przebiegała następującymi ulicami:
Start, Plac Zamkowy – ul. Zamkowa – Rynek – ul. Staromiejska –     ul. Długa – ul. Piastowska – ul. Trzech Kotwic – ul. Starobrzeska –   ul. Ciepłownicza – ul. Elektryczna – ul. Starobrzeska – ul. Juliusza Słowackiego – ul. Poznańska – ul. Wojciecha Korfantego –              ul. Górnośląska – ul. Juliusza Słowackiego – ul. Poprzeczna –        ul. Chocimska – ul. Kochanowskiego – ul. Kusocińskiego –             ul. Kasztanowa – ul. Konopnickiej – ul. Kusocińskiego – ul. Sportowa – ul. Kilińskiego – ul. Kardynała Wyszyńskiego – ul. Słowiańska –     ul. Robotnicza – ul. Partyzantów – ul. Wrocławska – ul. Oławska – Meta, Plac Zamkowy.