16 marca 2016 roku przekroczono limit uczestników zapisanych

(800 – 560 opłaconych) na Nocną Dychę 16 kwietnia 2016r!!!

Zapisy zakończą się 31 marca 2016 r. lub gdy osiągnięty

zostanie limit 800 osób.

Przypominamy, że :
„O udziale Uczestników w Biegu decyduje kolejność zgłoszeń oraz wniesienie opłaty startowej. Za termin wniesienia opłaty uważa się datę i godzinę uznania rachunku bankowego Organizatora lub uiszczenia opłaty w Biurze Zawodów. Gwarantowany pakiet otrzymują Uczestnicy którzy opłacą zgłoszenie zanim wyczerpie się limit 800 sztuk.”

Pozostało 240 miejsc 🙂

Kto pierwszy ten lepszy 🙂