Od 01 kwietnia 2016 roku obowiązują nowe stawki za składkę członkowską w LZS KL Kotwica Brzeg:

1 osoba – 40 zł

2 osoby – 60 zł

3 osoby – 80 zł

4 osoby – 95 zł

Składki członkowskie należy wpłacać na konto :

74203000451110000003073770

tytułem: „składka członkowska za m-c … Imię Nazwisko

do 15’tego każdego miesiąca!